Saltar al contenido

MANIFEST S.O.S. COSTA DAURADA

Caminada per un Litoral ben Natural

VEURE VIDEO CAMPANYA

MANIFEST S.O.S COSTA DAURADA
Crida a la Caminada Reivindicativa
18 MAIG- 2019 TGN
per l’Anella Verda i Blava

logo s.o.s. costa daurada

Les organitzacions i persones signants fem un crit
d’alerta a la societat i al conjunt de les
administracions públiques, amb èmfasi a la catalana,
davant l’allau de les diverses amenaces urbanístiques que
afecten els valors de respecte medi ambientals,
paisatgístics, socio-culturals i que influeixen sobre la qualitat de vida de les persones i a la biodiversitat a la Costa Daurada.


Al llarg de la costa catalana, s’estan tramitant i aprovant
diversos projectes urbanístics especulatius i molt agressius,demostrant un cop més la seva mala gestió ambiental amb el territori, corredors mediterranis, la connectivitat ecològica i les males pràctiques en la preservació,recuperació i restauració dels espais naturals que ens queden a la costa catalana.


S’acaba de fer pública la intenció de la Diputació de Girona i
de 70 Ajuntaments del litoral gironí de presentar la
candidatura de la Costa Brava per ser declarada Reserva
de la Biosfera
, una figura de reconeixement mundial per
part de la UNESCO per a Territoris d’alt valor natural i
cultural en els quals les activitats humanes es
desenvolupen de manera harmoniosa amb la qualitat
mediambiental i ecològica.


S.O.S. Costa Daurada busca potenciar la protecció de la
biodiversitat i qualitat de vida de les persones.

S.O.S. Costa Daurada demana un canvi en les polítiques insostenibles proclamades a la Costa Daurada, volem preservar els valors paisatgístics, naturals i culturals que existeixen:


El Litoral Tarragoní es troba assetjat per un conjunt
d’amenaces urbanístiques que trinxen el territori, provocant
la destrucció dels pulmons que netegen la
contaminació de l’aire i aigua provinent de la indústria.

Volem finalitzar amb les amenaces de la Llei de Costes i Llei del Territori actuals, que beneficien al sector de la construcció, el consum del sòl, l’explotació dels recursos hídrics per sobre de les capacitats de sostenibilitat d’aigua existents, l’increment de l’accessibilitat en vehicle privat,a càmpings sobre sòls humits i dunes costaneres, utilització
de maquinària pesada en època de nidificació de tortugues
marines o la potenciació de la nàutica d’esbarjo a motor.

El Nostre Pulmó és una Anella Verda i blava, vital per la salud de les persones i ajuda a lluitar contra el canvi climàtic.

AMENACES INMINENTS:


1. Pla Parcial 40 (PP40) -> Hotel darrera de la Platja Llarga (al costat de la Ciutat Residencial) i Centres Comercials darrera Platja a prop de l’Hotel que voldrien construïr, en zona humida i connector estret de la platja Llarga.

Foto Rafel Lopez Moné
Platja Llarga des de la Punta de la Creueta. Espai natural del Bosc de la Marquesa. Tarragona, Tarragons, Tarragona


2. Pla Parcial 24 (PP24) -> La Budellera: Volen Construir un nou
barri i/o ciutat amb edificis, efectant a veïnes i veïns, camps de conrreu, zones apícoles,zones d’esbarjo per la gent de la ciutat, la connectivitat ecològica,recursos vitals,etc.

Anella Verda Taarragona
Caminada popular per la Budellera


3. Pla Parcial 41 (PP41) -> Volen Construir més habitatges i
Urbanitzacions a la Vall del Llorito o Terres Cavades.

POUM TARRAGONA


4. Pla Parcial 43 (PP43) -> Estem en periode d’al.legacions amb l’Hotel i una nova Urbanització en Mas d’en
Sorder , ja efectuada la tala d’arbres al 2016 per l’ampliació del Camps de Golf Costa Daurada.

Anella Verda TGN

Altres projectes:

Hotel i restaurants i passeig marítim als
penya-segats de l’antic Preventori de la Platja de la
Savinosa
, Nous Càmpings als voltants Mas d’en Sorder i Mas de la Creu, Horta Gran, etc.

PREGUNTEM UN ALTRE COP:
Deixaran realment participar la ciutadania a decidir el futur de la Savinosa i Ciutat Residencial?

Roquers i penyassegats de la Platja Savinosa i Platja Arrabassada


Des de S.O.S. Costa Daurada demanen:

Que canviï el plantejament actual de l’administració pública, deixant d’especular amb el totxo i bombolla immobiliaria!

Canviar els models turístics insostenibles i, en tot cas,
veure el potencial de l’economia que pot generar més
sectors amb l’ecoturisme, cooperativisme, sistemes de
proximitat i ECONOMIES circulars, projectes acord a la protecció del territori, custodia del territori, sector públic, etc.

Que revisin els Plans Urbanístics afectats. Que declarin la inviabilitat d’aquests projectes i modifiquin el canvi d’usos de les terres que amenacen amb megaprojectes, potenciant la qualitat de vida de les persones, la biodiversitat, els ecosistemes, les zones fèrtils de cultiu i espais naturals del litoral de la Costa Daurada.

Demanem l’aplicació de figures de reconeixement de protecció pel nostre litoral d’alt patrimoni cultural, històric i natural, desde la part marítima fins la terrestre, com a conjunt vital per a la supervivència de la biodiversitat.

Demanem la creació de la figura jurídica protectoraper a l’Anella Verda Gaià-Francolí i Anella Blava de Tarragona i que sigui una declaració institucional d’intencions que siguin enteses coma importants, obligatòries i no com a simples intencions sense finalitat real.

Demanem la creació d’una nova figura jurídica de protecció a la costa marítima del litoral Tarragoní, entesa com a Anella Blava, indeslligable de l’Anella Verda Gaià-Francolí i la seva connectivitat, i que protegeixi la biodiversitat marina que es veu afectada per l’impacte de la indústria i el comerç marí, pesca d’arrosegament, anclatges, i d’altres possibles factors com la mala gestió en bioseguretat en els ports.

Demanem amb urgència i com a mesura inicial la declaració de l’Anella Verda Gaià-Francolí com a Espai d’Interès Natural (EIN) per posar fre a la destrucció d’aquesta i que pugui esdevenir Reserva de la Biosfera.


Alhora, recordem a l’administració pública el compromís
oficial per al compliment de l’Agenda 2030, exactament en
els seus objectius:


– Objectiu 14: Conservar i utilitzar de forma
sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al
desenvolupament sostenible


– Objectiu 15: Promoure l’ús sostenible dels
ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació i canvi
climàtic, paralitzar i invertir la degradació de les terres i
frenar la pèrdua de la diversitat biològica.


S.O.S. Costa Daurada inicia la defensa del Projecte de Denominació com a Reserva de la Biosfera, al conjunt del
litoral de la província de Tarragona donada la seva
importància en el canvi climàtic , connectivitat fins els Pirineus i com a corredors biològics local, nacional i internacional de la diversa fauna que porta a cap emigracions, sent una zona de pas de la fauna per arribar a la zona de descans, alimentació i/o procreació en del Delta de l’Ebre, fins a continuar per accedir al continent europeu o africà.


Per tot això, les Entitats, Associacions i organitzacions
signants ACORDEM:


1. Declarar que la Costa Daurada ha traspassat els
límits de capacitat de càrrega del territori, trobant-se en
l’actualitat en una situació de risc pel que fa als impactes ambientals i paisatgístics, als recursos hídrics, la densitat, la
mobilitat, la sostenibilitat ambiental i l’equilibri del territori.
S’ha de dur a terme un canvi radical i immediat en totes les
polítiques públiques que afecten la costa catalana i, en
particular, a les polítiques d’ordenació del territori i
urbanisme.


2. Requerir a totes les Administracions Públiques
competents que procedeixin a l’aprovació i dotacions de
règims efectius de protecció de les zones forestals i dels
espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Daurada
que assegurin l’adequada preservació dels seus valors i que
impedeixi la seva destrucció, gairabé de forma immediata!


S.O.S. COSTA DAURADA!!


3. Exigim la classificació dels boscos, espais forestals,zones de cultiu,corredors, connectors naturals i zones de patrimoni històric i arqueològic com a sòl no urbanitzables així com la prohibició d’urbanitzar i edificar en terrenys fèrtils o pas de ramaderia transhumant com per exemple el sector apícola.


4. Instem a totes les Administracions Públiques de la
Costa Daurada que procedeixin a iniciar processos de
revisió dels seus plantejaments urbanístics o expedients de
modificació puntuals, per a la desclassificació de sòls
urbanitzables no desenvolupats i de sòls urbans no
consolidats i no executats en sòls no urbanitzables, respectant la massa forestal, les zones humides, agrícoles i
les agressions visuals i paisatgístiques del medi natural.


5. Instem a la creació d’un Fons per gestionar terrenys
amb valors naturals i paisatgístics partint de la finalitat de
la protecció del medi ambient, per formar una Reserva de
Patrimoni Públic de sòl per a la seva preservació, en
compliment d’el que estableix a l’article 160 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme.


6. Sol·licitem a la Generalitat de Catalunya la creació
del Conservatori del Litoral Català, per salvaguardar i
recuperar la part del litoral més amenaçada i trinxada per
la urbanització, l’artificialització i banalització, mitjançant
l’adquisició pública de sòl i transferència de la seva gestió
als ajuntaments o entitats locals, destinant recursos públics
i ingressos a aquesta finalitat com podrien ser els impostos
de la taxa turística .


7. Instem al Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya a redactar, tramitar i aprovar
un Pla Director del Sistema Urbanístic Costaner Ambientalment Sostenible.


8. Requerim a l’Administració Pública protegir els
senders i camins allunyats de la carretera, garantint d’una
vegada per totes el compliment de la servitud de pas i
deixar de construir més passejos marítims a les platges,
penya-segats, roquers i morrots.


9. Requerim a l’Administració Pública eliminar els
passejos marítims que són afectats pels temporals i que
lluitin contra les demandes anuals de regeneració de
platges portant a terme solucions definitives mitjançant
barreres naturals com les dunes i evitar llençar diners
públics al mar.


10. Sol·licitem la protecció, restauració i/o recuperació
dels nostres sistemes dunars amb espècies vegetals
fundadores i autòctones, respectant el seu genotip i
endemisme.

11. Requerim a la Diputació de Tarragona que vetlli per la
correcta preservació dels Espais d’Interès Natural i que
impulsi el desenvolupament de les Recomanacions de les
Directives Europees d’Hàbitats, faci ampliacions de zones
protegides i d’interès natural, i que impulsi les Propostes
d’Actuació Zero o 0,4 en temes de banalització de les
últimes platges Verges de Catalunya.


12. Requerim a la Diputació de Tarragona i a tots els
Ajuntaments afectats, el compliment de les mocions
aprovades a favor de la preservació del patrimoni natural,
com és el cas de l’Anella Verda Gaià-Francolí.

Activant i desenvolupant finalment les Declaracions
Institucionals al vers l’Anella Verda Gaià- Francolí
que es va aprovar ja fa temps, tant a l’Ajuntament de Tarragona com al Consell Comarcal del Tarragonés.
Implementant l’Anella Verda als Barris de Ponent. JA!


13. Requerim que preservin el corredor de cetacis I
tortugues marines de la Costa Daurada
i garanteixin la
conservació de les fanerògames marines, contribuint a la conservació d’espècies en extinció.

cymodocea nodosa i tortuga marina
Tortuga marina, careta careta i fanérógama marina, cymodocea nodosa

MOLTES GRÀCIES PER VINDRE A LA CAMINADA REIVINDICATIVA 2019 I ADHERIR-SE AL MANIFEST

Contacta via email amb SOSCOSTADORADA@GMAIL.COM i/o qualsevol de les entitats enxarxades.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies