Saltar al contenido

Preventori de la Platja Savinosa, espai públic

Cal urgentment, recuperar socio-ambientalment tots els espais litorals encara no transformats, deslliurant-los dels plans i projectes agressius –com passejos marítims, hotels, ports, plans urbanístics, zones  industrials i logístiques…-

restaurant els hàbitats característics de duna i reraduna, aiguamolls, roquissars, praderies… I caldrà promocionar decididament l’atorgament de
BANDERES VERDES a les platges certament amb qualitat ecològica.

Com a exemple del que precisen majorment les nostres platges es planteja el model exportable de
L ’ E N T O R N  D E  L A  S A V I N O S A

El Murrot de la Savinosa, entre la platja Llarga i la Rabassada, i amb la Cala Romana o dels Capellans, constitueix encara un espai amb especials valors naturals i paisatgístics, el qual acull un ús estacional local intensiu, tanmateix compatible si s’ordena coherentment la zona.

Valors socio-ambientals al Preventori de la Platja Savinosa.

* Hi han diferents comunitats de roquissar litoral importants i protegits, com el Crithmo-Limonietum giberti, on hi destaca Limonium gibertii com endemisme.
* Màquia litoral (Querco-Lentiscetum) amb margalló (Chamaerops humilis) i murtra (Myrtus communis) i alguns exemplars de savina litoral (Juniperus phoenicea ssp.eumediterranea)
relictes d’un pretèrit savinar més extens (Juniperetum lyciae), que d’aquí provindria el topònim de la Savinosa.
* Petits fragments amb vegetació de duna i reraduna.
* Diferents colònies de falciot pàl·lid (Apus pallidus), merla blava (Monticola solitarius), hivernada i pas d’aus marines ( baldrigues, calàbries, gavots, mascarells, xatracs..), poblament de dragonet (Hemidactylus turcicus) i altres rèptils d’interès
* Constituir encara una platja que conserva una naturalitat significativa i paisatges harmoniosos, amb un ús públic respectuós, i que ben bé podria esdevenir BANDERA VERDA.

Platja Nudista de Tarragona s.o.s.
s.o.s. Platja Savinosa

Problemàtica

 • Insistencia de privatització del preventori de la Savinosa amb un hotel! S.o.s.
 • POUM DE TARRAGONA: Fer política de veritat seria fer un nou POUM o endegar els canvis que convinguin per a evitar desastres com la construcció de més de 4000 vivendes al litoral més proper a la Platja Llarga. Una altra cosa és modificar els terrenys del Preventori de la Savinosa i Arrabasada per construir un Hotel de Luxe.
 • URBANISME DEPREDADOR EN EMERGENCIA CLIMÀTICA 2019
 • Preventori savinosa i budellera
  Preventori de la Savinosa i Budellera al darrera.

  + problemátiques

 •  Abandonament de les edificacions de l’antic sanatori: degradació del paisatge, perillositat, residus…
 • Persistència d’un gran abassegament de runam en la part de llevant de la platja Savinosa, restes puntuals en la part central i de pedruscall espars en la sorra confrontada amb l’obra civil endegada recentment.
 • TREPIG I ACCÉS INCONTROLAT.
 • Presència de vegetació al·lòctona: xipresos, acàcies, atzavares…
 • Alteració del subsòl de l’àrea confrontada amb el FFCC per la instal·lació recent de col·lectors.
 • Regressió alterna però progressiva de l’amplitud de la sorra de la platja.
Estudi socio ambiental del preventori de la Savinosa #SalvantPaisatges.
 • Solucions

 • Participació ciutadana vers el futur del Preventori de la Savinosa.
 • Evitar la seva urbanització i privatització.
 • Preservació i consolidació del Crithmo-Limonietum arreu de la zona més litoral.
 • Potenciació i reforestació amb les espècies rarificades de la màquia en les zones arbrades i arbustives: savina, murtra…
 • Ampliació del sectors closos amb cordats amb vegetació potencial de duna i reraduna:
  noves àrees situs a al la part central i frontalment al punt de Creu Roja, ampliació de l’àrea de llevant amb encordat a l’altre banda de l’itinerari…
 • Diversificació de la composició florística de les comunitats de duna i reraduna amb espècies rarificades i/o extingides:
  l’estepa groga o de sorral (Halimium halimifolium), l’ajoca-sapos (Lymoniastrum monopetalum), el violer marí (Matthiola sinuata), el panical marí (Eryngium maritimum), etc.
 • Apantallament visual i acústic respecte la via del FFCC: abassegant terres i amb plantació de tanques arbrades tradicionals amb espècies autòctones (pins i mates, savines i càdecs…)
  i, també canya, per la seva eficiència de creixement i apantallament, el seu ús tradicional,
  tot i sabent que la qual restaria confinada sota la via del tren obviant-se així el seu poder invasor d’altres àmbits…
 • Plantació de pins blancs i pinyoners i altres espècies d’ombra autòctones entornant la zona d’aparcament.
 • Eliminació arreu de la vegetació al·lòctona.
 • Eliminació de la runa romanent a la part de llevant de la platja de les restes centrals de l’antic col·lector i del pedruscall espars;
  reforestació a posteriori amb espècies autòctones pròpies de l’ambient…
 • Racionalització dels camins construïts al Murrot de la part de llevant, entre la Savinosa i la Llarga, tot eliminant i/o integrant els trams prescindibles…
 • Arranjament -que no pas construcció- de senders integrats per tal de canalitzar el pas i evitar el trepig-erosió entre la Savinosa i la Rabassada.
 • Restricció de les activitats agressives per l’entorn i les persones: pesca amb canya, marisqueig, nàutica motoritzada…
 • Disposició de consergeria de camp amb funcions de vigilància i manteniment, educació ambiental i seguiment naturalístic…
 • Alliberament i enderroc de la tanca perimetral i de les edificacions precises de l’antic sanatori;
  arranjament de tot l’espai amb conservació d’una o més edificacions en el sector més posterior i ombrívol, per tal de dotar l’espai de:
  ► UNA GRAN ZONA VERDA D’ÚS PÚBLIC
  una Àrea Forestal Recreativa per a un ús digne dels usuaris d’ambdues platges, amb taules, fonts, papereres, barbacoes…
  ► UN CENTRE LOGÍSTIC DE CONTROL I COMANDAMENT DE LA CREU ROJA DEL MAR
  en un dels edificis amnistiats.
  ► EQUIPAMENTS I PROGRAMES DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTALS AIXÍ COM DE LLEURE RESPECTUÓS
  jardí botànic, miradors d’aus marines, rètols explicatius-interpretatius, arranjament d’un itinerari costaner global…

 

S.O.S. LA PLAYA SABINOSA
PREVENTORIO DE LA SABINOSA ESCONDE UN PASADO OSCURO, UN PRESENTE CRÍTICO Y UN FUTURO INCIERTO. Salvem la Platja Savinosa de Tarragona i la Budellera! S.O.S. PLATJA LLARGA

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies