Saltar al contenido

8ª Cadena Humana per la Protecció de la platja Llarga i els seus Voltants

  Quiero colaborar en la Organización i/o Coordinación de la 8ª Cadena Humana.

  Quiero colaborar como... (requerido y puedes seleccionar varias opciones Ctrl+Clic)

  Nombre (requerido)

  Correo electrónico (requerido)

  Correo electrónico (requerido)

  Mensaje

  (Más adelante en Castellano i Francés)

  Terra trucant Tarragona! 

  Cadena Humana i caminada solidaria des de Tarragona fins a la platja!
  Per la Protecció de la platja Llarga
  9:00 Hores Caminada solidaria: Sortida caminant des de la Via Augusta (Amfiteatre Romà)
  11:00 Hores Lectura Manifest
  12:00 Hores Cadena Humana de punta a punta de la platja.
  (després de l’activitat recollida de signatures).
  Instruccions per Gravar vídeo
  No al Resort Hoteler a la Ciutat Residencial pública!
  Com a Plataforma de la Platja Llarga informem els mitjans de comunicació que anirem fent accions activistes perquè creiem que hem d’informar els ciutadans que hi ha propostes que podrien ajudar a protegir les plages naturals, verges o en procés de renaturalització com la Llarga.
  La primera acció esdevindrà en forma de vuitena cadena humana, dissabte dia 20 d’agost a les 12h del migdia juntament amb una caminada popular de gent que vindrà a peu cap a la platja Llarga a les 9h.
  Octava-Cadena-Humana-Platja-Llarga-Tarragona-20161

  Manifest

  Protecció de la Platja Llarga i gestió eficaç!
  Com a Plataforma de la Platja Llarga, demanem donar figures de protecció legals tant a la zona marítima com la terrestre d’aquesta part del litoral, ampliant l’Espai d’Interès Natural i la xarxa Natura 2000.
  Aparcaments a la Ciutat Residencial Pública!
  Utilitzem els aparcaments que estan situats a la Ciutat Residencial, zona Nord, que és troben en molt bon estat, i que junt amb les seves pistes de tennis ens permetrien accedir a la platja sense sacrificar la natura.
  Transport Públic més econòmic!
  Més transport públic és una gran millora però no és una solució global. Demanem facilitat per accedir-hi en bicicleta i a peu en tota seguretat solucionant els punts negres que ho dificulten. Abaixar el preu de l’autobús seria una d’elles!
  No al Resort Hoteler a la Ciutat Residencial pública.
  Ja fa dos anys que hi ha la intenció de fer un Resort Hoteler a la Ciutat Residencial pública, que aniria en contra de la protecció legal que busquem per la platja Llarga i canviaria radicalment el model d’aquest tram de costa.
  El problema continua sent la Llei de Costes actual!
  Volem la modificació de la Llei de costes, ja que permet l’especulació continuada del territori.
  La Llei de Costes incompleix el compromís previ del ministeri amb les organitzacions ambientals, ja que el sistema jurídic de protecció ambiental, que tant va costar l’any 80, han degradat el grau de protecció del litoral, han tret fora i reduït els instruments de participació pública. Alguns exemples: segons la nova legislació d’Avaluació d’Impacte Ambiental, els estudis ja no necessiten contenir referències a l’acceptació o rebuig social de les activitats a emprendre, ni a cap aspecte social afectat pel pla o projecte.
  Es vital per recuperar la naturalitat i l’essència de les platges. En estat verge, intocades a Catalunya queda només a prop del 1%.
  Activitats de la Plataforma:
  La plataforma realitza activitats d’Educació Ambiental cada dijous al matí a la platja, i coordina un voluntariat de tortugues marines per la possible aparició d’aquestes a pondre ous.
  El Grup de territori de la plataforma continua preocupat per la urbanització, certes activitats, i la contaminació de l’aigua, acústica i lumínica del litoral Tarragoní, també per la biodiversitat i connectors biològics del territori més pròxim a la platja Llarga i el Bosc de la Marquesa.
  Estem recollint signatures.

  www.platjallargatarragona.cat
  ‪#‎PlatjaLlarga‬ ‪#‎Tarragona‬ ‪#‎AmpliacióEIN‬ ‪#‎CiutatResidencialPública‬

   

  Diseño sin título (3)

   

  (Castellano)

  Manifiesto

  Protección y Gestión eficaz para la Playa Larga!
  La Plataforma Playa Larga, pedimos figuras de protección legales a la zona marítimo-terrestre de esta parte del litoral, para ampliar el Espacio de Interés Natural y la red Natura 2000.
  ¡Aparcamientos en la Ciudad Residencial Pública!
  Utilicemos los aparcamientos que están situados en la Ciudad Residencial, zona Norte, ya aún se conservan en buen estado.

  Utilicemos las pistas de tenis como aparcamientos, nos permitirían acceder en la playa sin sacrificar la naturaleza.
  ¡Transporte Público más económico!
  Más transporte público es una gran mejora, pero no es una solución global. Pedimos facilidad para acceder en bicicleta y a pie en toda seguridad solucionando los puntos negros que lo dificultan. ¡Bajar el precio del autobús sería una de ellas!
  No al Resort Hotelero en la Ciudad Residencial pública.
  Desde hace dos años hay la intención de hacer un Resort Hotelero en la Ciudad Residencial pública, que iría en contra de la protección legal que buscamos por la playa Larga y cambiaría radicalmente el modelo de este tramo de costa.
  ¡El problema continúa siendo la Ley de Costas actual!
  Queremos la modificación de la Ley de costas, puesto que permite la especulación continuada del territorio.
  La Ley de Costas incumple el compromiso previo del ministerio con las organizaciones ambientales, ya que el sistema jurídico de protección ambiental, que tanto costó en los 80s, ha degradado el grado de protección del litoral, ha excluido y reducido los instrumentos de participación pública.

  Algunos ejemplos:

  Según la nueva legislación de Evaluación de Impacto Ambiental, los estudios ya no necesitan contener referencias a la aceptación o rechazo social de las actividades a emprender, ni a ningún aspecto social afectado por el plan o proyecto.
  Es vital para recuperar la naturalidad y la esencia de las playas. En Cataluña queda sólo cerca del 1% de Playas vírgenes.
  Actividades de la Plataforma:
  La plataforma realiza actividades de Educación Ambiental en la playa cada jueves por la mañana y coordina un voluntariado de tortugas marinas por la posible aparición de estas a poner huevos.
  El Grupo de protección del territorio de la plataforma, tiene interés permanente en la urbanización que no considera modelos de sostenibilidad efectivos, los diversos focos de contaminación acuática, acústica y lumínica del litoral Tarraconense.

  Mantenemos un compromiso con el cuidado y desarrollo de la biodiversidad y conectores biológicos del territorio más próximo a la playa Larga y el Bosque de la Marquesa.
  Estamos recogiendo firmas.
  Apuntado al Voluntariado: http://platjallargatarragona.cat/blog/cartell-de-la-8a-cadena-humana/
  www.platjallargatarragona.cat

  Gràcies, gracias, Merci, danke

  (Francés)

  Manifeste

  Protection de la Platja LLarga et gestion efficace !
  En tant que Plateforme de la Platja Llarga, nous demandons des mesures de protection légales pour cette zone du littoral, tant maritime que terrestre, en élargissant l’Espace d’Intérêt Naturel et le réseau Natura 2000.
  Les stationnements à la Ciutat Residencial, publique !
  Utilisons les places de parking situées à la Ciutat Residencial, zone Nord, qui demeurent en très bon état. De même, ses courts de tennis nous permettront d’accéder à la plage sans en sacrifier l’écosystème.
  Des transports publics plus économiques !
  Plus de transport public sera une grande amélioration, mais insuffisante. Nous demandons l’accessibilité du site en vélo et à pied, en sécurisant toutes les zones dangereuses. Réduire le tarif de l’autobus en sera une autre !
  Non au Resort Hôtelier à la Ciutat Residencial publique.
  Cela fait déjà deux ans qu’existe le projet de construire un complexe hôtelier à la Ciutat Residencial publique, lequel irait à l’encontre de la protection légale que nous demandons pour la Pltaja Llarga et changerait radicalement la nature de cette partie du littoral.
  Le problème perdure sous la Loi du Littoral actuelle !
  Nous voulons la modification de la Loi du Littoral, qui encourage une spéculation sans fin du territoire.
  La Loi du Littoral ne respecte pas l’engagement préalable du ministère auprès des organisations environnementales, car le système juridique de protection environnementale, qui a tant coûté dans les annees 80, a abaissé le niveau de protection du littoral et réduit, voire exclut les instruments de participation publique.

  Quelques exemples: selon la nouvelle législation de l’Avaluació d’Impacte Ambiental, les études ne requierent plus de référence quant à l’adhésion ou au rejet par les populations des activités à entreprendre, ni à aucun aspect social concerné par ledit plan ou projet.
  Il est vital pour le site et ses plages de se régénérer et retrouver leur essence. En Catalogne, il ne reste plus qu’environ 1% de plages vierges.
  Activités de la Plateforme:
  La plateforme réalise des activités d’Éducation Environnementale chaque jeudi matin à la plage, et coordonne un groupe de bénévoles travaillant à ce que les tortues marines puissent continuer à venir y pondre.
  Le Groupe Territoire de la Plateforme reste très preoccupé de l’urbanisation gallopante, de certaines activités, et de la pollution aquatique, acoustique et lumíneuse du littoral Tarragonnais, ainsi que de la biodiversité et des connections biologiques du territoire le plus proche de la Platja Llarga et du Bois de la Marquesa.
  Nous receuillons signatures et soutiens.
  Bénévolat: http://platjallargatarragona.cat/blog/cartell-de-la-8à-chaîne-humaine/
  www.platjallargatarragona.cat

  Uso de cookies

  Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

  ACEPTAR
  Aviso de cookies